camera nguy trang

THIẾT BỊ MẠNG

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG VÂN TAY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dịch vụ

Video clip

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

 XVR4104C 4 kênh
Giá: 1.560.000VNĐ
 VDT 2700 2M 4 kênh
Giá: 1.660.000VNĐ
 XVR4108C 8 kênh
Giá: 2.150.000VNĐ
VDT 2700 2MF 4 kênh
Giá: 1.860.000VNĐ
 XVR4116HS 16 kênh
Giá: 4.100.000VNĐ
3600 2M 8 kênh
Giá: 2.270.000VNĐ
VDT 3600 2MF 8 kênh
Giá: 2.950.000VNĐ
 VDT 4500 2M 16 kênh
Giá: 4.900.000VNĐ
XVR5104C-4M
Giá: 3.150.000VNĐ
VDT 4500 2MF 16 kênh
Giá: 5.500.000VNĐ
Đầu ghi hình DS-7104HGHI-F1
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT
Giá: 1.480.000VNĐ
Đầu  ghi hình KX-8104D6
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT
Giá: 2.890.000VNĐ
  • Hotline 0818000038
  • Kinh Doanh 0976233226
  • Kỹ Thuật 0946233226
  • Kế toán 0975233226
  • Báo hư 0937251919
  • Tổng đài CSKH toàn quốc 24/7 0822478888