CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THUẬN PHÁT

Camera VDTECH

Camera VDTECH 135NA1.0
Giá: 700.000VNĐ
Camera VDTECH 135AHDSL 2.0
Giá: 1.020.000VNĐ
CAMERA VDTECH207ANA 1.0MP
Giá: 840.000VNĐ
Camera VDTECH 207ANA 2.4MP
Giá: 1.120.000VNĐ
VDTECH 270ANA 1.0MP
Giá: 900.000VNĐ
VDT 360ANA 1.0mp
Giá: 1.100.000VNĐ
VDT 360ANA 2.4 mp
Giá: 1.420.000VNĐ
VDT 3060 ANA 2.0mp
Giá: 1.380.000VNĐ
VDT 3060NA 2.4mp
Giá: 1.620.000VNĐ
VDT 135AHD 3.0mp
Giá: 1.560.000VNĐ
VDT 270ANA  4.0mp
Giá: 2.500.000VNĐ
VDT 270ANA 3.0mp
Giá: 1.660.000VNĐ
  • Hotline 08 1800 0038
  • Kinh Doanh 0976 233 226
  • Kỹ Thuật 0946 233 226
  • Kế toán 0975 233 226
  • Báo hư 0937 25 1919
  • Tổng đài CSKH toàn quốc 24/7 028 3636 0726